LAVIE Direct HZ [ Hybrid ZERO ]

【Windows 10】NEC Direct ならカスタマイズも可能な「LAVIE Direct HZ [ Hybrid ZERO ]」①

NEC の販売すする世界最軽量の Ultrabook™ LAVIE Direct HZ [ Hybrid ZERO ] がリリースされています。さらに、直販サイトの NEC Direct ならカスタマイズを行っての購入も可能です。

Continue Reading